Tag: hristina mikic

Kakva podrška treba kreativnim preduzetnicima u Pomoravlju?

Kreativno preduzetništvo može biti značajan resurs za inkluzivni lokalni razvoj Pomoravskog okruga, pa je pitanje kako ga treba podsticati.   Kreativno preduzetništvo podrazumeva kreativni rad na stvaranju proizvoda i usluga koje imaju simboličke, umetničke i kulturne vrednosti. S druge strane, inkluzivni razvoj podrazumeva strukturne promene u privredi koje vode ka dostojanstvenom radu, smanjenju ekonomskih nejednakosti,…

UNESCO ResiliArt debate: Promoting Creative Entrepreneurship

Snimak razgovora o kreativnom preduzetništvu sa finalistima UNESCO-Bangladeš nagrade za kreativnu ekonomiju 2021. Projekat "Creative Entrepreneurship Serbia/Kreativno preduzetništvo Srbija" čiji sam autor i direktor našao se među finalistima ove prestižne nagrade. Razgovor je vodio Uneskov konsultant, Andrew Senior, a osim mene u razgovoru su učestvovali Adriana Barbosa iz Pretahub (Brazil), Moath Al Addasi iz Qatar…

Kreativno preduzetništvo: Laboratorija kreacija

Nedavno je (18. novembra) Unesko, u saradnji sa Narodnom Republikom Bangladeš, po prvi put dodelio međunarodnu nagradu za kreativnu ekonomiju. Nagrada nosi ime Šeika Mudžibura Rahmana osnivača Bangladeša i političara koga smatraju “ocem nacije”. Nagrada se dodeljuje za najučinkovitiji program u oblasti razvoja kreativnog preduzetništva, naročito mladih i žena. Ona treba da afirmiše kreativno preduzetništvo…

Kreativne industrije i Srbija

Malo je novih pojmova iz sfere kulturne politike u Srbiji, poput – “kreativnih industrija”, koji se toliko koriste u javnom diskursu. Od teoretičara, praktičara, predstavnika vlasti preko predstavnika svih sektora, lokalnih samouprava, medija… Zato smo u prethodno održanim “POP Forum razgovorima” upravo odlučili da šire predstavimo ovu temu. Šta se sve podrazumeva pod kreativnim industrijama?…

Kreativne industrije: Nostalgija kao ekonomija

Lideri kreativne ekonomije veruju da su vrednosti povezane s kulturom, kulturnim nasleđem i tradicijom pravi magnet za emocije kod ljudi Hristina Mikić Poslednjih godina došlo je do velikog zaokreta u razumevanju kreativnosti i kulturnog nasleđa kao razvojnih resursa. Za razliku od prve polovine 20. veka, kada je dominirala industrijalizacija kulturnog sadržaja, ekonomija obima, serijska proizvodnja…

Korona epidemija i kreativne industrije

Nakon nešto manje od tri nedelje od proglašenja vanrednog stanja, Ministarstvo finansija objavilo je program ekonomskih mera za suzbijanje negativnih efekata pandemije. Paket mera zasnovan je na tri stuba: direktnoj novčanoj pomoći, odlaganju fiskalnih obaveza i zajmovnom finansiranju tekuće likvidnosti i obrtnih sredstava. U kreiranju paketa nije se vodilo računa o njegovom prilagođavanju sektorskim specifičnostima…

Pandemija i kreativna industrija

Evropska mreža za kreativno poslovanje (ECBN) iznela je podatke da se do kraja 2020. godine očekuje pad prometa u kreativnim delatnostima u EU u iznosu 273 milijardi evra. To znači da će on biti manji za oko 30% u odnosu na prethodnu godinu. Ovo istraživanje sprovedeno na uzorku od 7000 firmi i samostalnih umetnika pokazuje…