Tag: kreativno preduzetnistvo

Kakva podrška treba kreativnim preduzetnicima u Pomoravlju?

Kreativno preduzetništvo može biti značajan resurs za inkluzivni lokalni razvoj Pomoravskog okruga, pa je pitanje kako ga treba podsticati.   Kreativno preduzetništvo podrazumeva kreativni rad na stvaranju proizvoda i usluga koje imaju simboličke, umetničke i kulturne vrednosti. S druge strane, inkluzivni razvoj podrazumeva strukturne promene u privredi koje vode ka dostojanstvenom radu, smanjenju ekonomskih nejednakosti,…

UNESCO ResiliArt debate: Promoting Creative Entrepreneurship

Snimak razgovora o kreativnom preduzetništvu sa finalistima UNESCO-Bangladeš nagrade za kreativnu ekonomiju 2021. Projekat "Creative Entrepreneurship Serbia/Kreativno preduzetništvo Srbija" čiji sam autor i direktor našao se među finalistima ove prestižne nagrade. Razgovor je vodio Uneskov konsultant, Andrew Senior, a osim mene u razgovoru su učestvovali Adriana Barbosa iz Pretahub (Brazil), Moath Al Addasi iz Qatar…

Kreativno preduzetništvo: Laboratorija kreacija

Nedavno je (18. novembra) Unesko, u saradnji sa Narodnom Republikom Bangladeš, po prvi put dodelio međunarodnu nagradu za kreativnu ekonomiju. Nagrada nosi ime Šeika Mudžibura Rahmana osnivača Bangladeša i političara koga smatraju “ocem nacije”. Nagrada se dodeljuje za najučinkovitiji program u oblasti razvoja kreativnog preduzetništva, naročito mladih i žena. Ona treba da afirmiše kreativno preduzetništvo…

Kreativne industrije: Nostalgija kao ekonomija

Lideri kreativne ekonomije veruju da su vrednosti povezane s kulturom, kulturnim nasleđem i tradicijom pravi magnet za emocije kod ljudi Hristina Mikić Poslednjih godina došlo je do velikog zaokreta u razumevanju kreativnosti i kulturnog nasleđa kao razvojnih resursa. Za razliku od prve polovine 20. veka, kada je dominirala industrijalizacija kulturnog sadržaja, ekonomija obima, serijska proizvodnja…

Kreativna industrija i ruralna područja

Selo Zlakusa kod Užica pokazuje kako ruralno područje može da ostvari svoj razvoj zahvaljujući kreativnim delatnostima čiju srž čini zaštita i unapređenje tradicionalnih kulturnih izraza. Ruralna područja u Srbiji zahvataju nešto više od 85 odsto ukupne teritorije, u njima živi više od polovine stanovništva i generišu dve petine bruto domaćeg proizvoda. Međutim na ovim područjima…