Tag: UNESCO nagrada

Kreativno preduzetništvo: Laboratorija kreacija

Nedavno je (18. novembra) Unesko, u saradnji sa Narodnom Republikom Bangladeš, po prvi put dodelio međunarodnu nagradu za kreativnu ekonomiju. Nagrada nosi ime Šeika Mudžibura Rahmana osnivača Bangladeša i političara koga smatraju “ocem nacije”. Nagrada se dodeljuje za najučinkovitiji program u oblasti razvoja kreativnog preduzetništva, naročito mladih i žena. Ona treba da afirmiše kreativno preduzetništvo…